Dette indlæg er et betalt indlæg - det indeholder betalte links.

Når man køber bolig, kan det være en god idé at lave et tjek af ejendommens kloakker. Dermed sikrer du dig mod ukendte kloakskader, som kan være dyre og omfattende at udbedre. Det er før set, at udbedringer af kloakskader, der befinder sig mellem huset i den offentlige del ude i vejen, koster fra 50.000 – 100.000 kroner.

Til tider ses det, at forsikringsselskaberne ikke dækker gamle kloakskader, hvilket efterlader ejerne med regningen. Det er især derfor, at man bør sikre sig selv mod uforudsete regninger i forbindelse med kloakskader. Dette kan man gøre ved at foretage et kloaktjek, inden man skriver under på købsaftalen. Alternativt kan man lade sin boligadvokat anvende et forbehold, hvor handlen skal annulleres, såfremt der opdages kloakskader. En tredje mulighed er at lade sælger være ansvarlig for omkostningerne, der følger med kloakskaderne.

Nogle vælger at tegne en forsikring, der dækker skjulte rør-skader, men sådan en dækker ikke nødvendigvis alle kloakskader. Det er tidligere set, at forsikringsselskaberne ikke er villige til at dække skaden, hvis den er af ældre dato. Derfor er det en rigtig god idé at sikre sig selv med et kloaktjek.

Separatkloakering – boligejeren står selv for regningen

Flere af landets kommuner er på nuværende tidspunkt i gang med at renovere kloaksystemerne. Både flere landområder såvel som byområder er inkluderede i disse renoveringer. Grunden til den omfattende proces, er en kombination af den stigende mængde nedbør og den generelle klimatilpasning. Eksperter mener, at oversvømmelser kan forhindres ved at separerer spildevand og regnvand ad.

Processen, der omfatter separering af spilde- og regnvand, kaldes for separatkloakering. Denne proces opdeler husholdningers spildevand og almindeligt regnvand i hver sin kloakledning. Dermed løber spildevandet og regnvandet ikke ned i den samme kloakledning. Det skulle løse problemet med oversvømmelser, som oftest forårsages af at regnvand og spildevand ender i den samme kloakledning, som også er kendt som fælleskloakering. Det er især ved kraftige regnskyl, at der er risiko for oversvømmelser, da der netop i disse situationer opstår store mængder regnvand.

Hvad betyder separatkloakering for dig som boligkøber?

Hvis den kommune, du køber bolig i, har igangsat en spildevandsplan, skal du selv betale for renoveringen. Derfor anbefales det at tjekke, om kommunen har en spildevandsplan. Heri kan du finde oplysninger om en eventuel renovering af kommunens kloakker og tidsrammen for processen.

Hvis du finder ud af, at kommunen har fremlagt en spildevandsplan, hvor kloakforholdene skal ændres, skal du være opmærksom på, at det er borgerne, der selv skal dække omkostninger hertil. Omkostningerne svinger ofte mellem 50.000 – 100.000 kr., men prisen afhænger af det nuværende kloaksystem.

På baggrund af ovenstående, anbefales det at undersøge, om der skal foretages ændringer i kloaksystemet i den kommune, du er ved at købe bolig i. Dermed kan du være forberedt på en regning hertil, således den ikke kommer pludseligt. Ejendomsmægleren har nemlig ikke pligt til at undersøge kloakforholdene eller informere om disse. Derudover kan det kraftigt anbefales at søge rådgivning hos en boligadvokat, som kan varetage dine interesser under boligkøbet. Din boligadvokat kan forhindre, at du står med en regning til kloakrenovering, som du ikke havde forventet.